Υποβολή Online Εγγύησης

Καταχωρίστε την εγγύησή σας μέσω της συμπλήρωσης μιας απλής φόρμας, ενημερωθείτε παρακάτω σχετικά με τους όρους της εγγύησης ή επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Όροι εγγύησης:

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εάν συντρέχουν τα παρακάτω:

 • Ο αγοραστής κατέχει την νόμιμη απόδειξη αγοράς όπου αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος της συσκευής.
 • Η νόμιμη απόδειξη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εγγύησης και να προσκομιστεί αυτοπροσώπως εφόσον ζητηθεί.
 • Η online εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
 • Η μεταβίβαση εγγύησης σε τρίτους, δεν επιτρέπεται.
 • Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει την συσκευή από και προς το κατάστημα από το οποίο την αγόρασε, προκειμένου να αποσταλεί για έλεγχο στην αντιπροσωπεία.
 • Επιδιορθώσεις μέσα στο χρόνο της εγγύησης δεν αποτελούν επέκταση του αρχικού χρόνου εγγύησης.
 • Πριν την μεταφορά της συσκευής στο κατάστημα για έλεγχο παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στο 2316 002 740 για να έχετε άμεση τεχνική διάγνωση και τη λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτές συσκευές για έλεγχο αν δεν έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρία.

Εξαιρέσεις από την εγγύηση:

 • Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά όπως ελαστικά μέρη, περιβραχιόνια, πουάρ, σωλήνες κλπ. καθώς επίσης φορτιστές και μπαταρίες.
 • Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση.
 • Αν η συσκευή ανοιχθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
 • Αν χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσεως από την αναγραφόμενη στις οδηγίες χρήσης.
 • Αν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του αγοραστή ή είναι αποτέλεσμα μετατροπών ή κακής σύνδεσης- χρήσης- συντήρησης- αποθήκευσης.
 • Αν δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης.
 • Αν οι βλάβες προκλήθηκαν κατά την μεταφορά στο κατάστημα αγοράς.
*Αναλαμβάνουμε την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. H εγγύηση καλύπτει μόνο το κόστος των ανταλλακτικών. Η ρύθμιση της συσκευής καθώς και ο έλεγχος (περιοδικός ή μη), επιβαρύνει τον αγοραστή.

Φόρμα Εγγύησης:

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Λανθασμένο e-mail
Παρακαλώ επιλέξτε προϊόν
Invalid Input
Invalid Input